Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Bevezetés

 

 

Az airsoft wargame-ek során sokszor előfordul, hogy a játszott scenario hitelessége megkívánja a tüzérségi- és légicsapások végrehajtását. Mivel ezen eljárások komplikáltan, vagy egyáltalán nem reprodukálhatóak, ezért szükséges valamilyen helyettesítő protokoll, mely visszaadja a csapásmérés minden stratégiai, harcászati elemét.

Ezért alkottuk meg az indirekt tűz virtuális végrehajtásának elvét. Célunk egy olyan protokoll elkészítése, mely biztonságosan és hatékonyan utánozza a tüzérségi eszközök és légibombázás végrehajtását airsoft játékok alkalmával, ezzel kibővítve a játékszervezők lehetőségeit.

 

Mi is az "indirekt tűz"?

 

Indirekt tűznek nevezzük azt a célzási módozatot, amikor a célt az irányzó közvetlenül nem látja. A célzást csakis a fegyver vízszintes és függőleges irányzásával tudja elérni - indirekt módon -, hogy a lövedék aztán a megadott célt eltalálja. Indirekt tűz végrehajtásakor a legfontosabbak azon lőelemek, mely alapján az irányzó a saját és a cél adatait összevetve az irányzást el tudja végezni.

Az indirekt tüzelési módot leginkább a tábori tüzérségi eszközöknél, valamint egyes esetekben géppuskáknál, páncéltörő eszközöknél vagy csöves légvédelmi eszközök földi célpont elleni bevetésénél alkalmazzák.

 

Alapadatok

 

- FB újratöltési idő (trfb)

minimális időtartam: 180 s

- AB újratöltési idő (trab)

minimális időtartam: 300 s

- FB távolsága (sfb)

minimális távolság a harctértől: 10 000 m

- AB távolsága (sab)

minimális távolság a harctértől: 5 000 m

- FB csapásmérő erők átlagsebessége (vfb)

átlagos érték: 650 m/s

- AB csapásmérő erők átlagsebessége (vab)

1937: 90 m/s

1938 - 1950: 160 m/s

1951 -: 300 m/s

- csapáskérési idő (tx)

átlagos érték: 12 s

- FB végrehajtási idő (tefb)

tefb = sfb/vfb

- AB végrehajtási idő (teab)

teab = sab/vab

- csapásmérés intervalluma (tf)

tf=20 s

- FB lőszer javadalmazás (Pfb)

- AB lőszer javadalmazás (Pab)

 

Származtatott értékek

 

- legrövidebb kérés-végrehajtás kezdete: tx+te(fb/ab)

- leghosszabb kérés-végrehajtás kezdete: tr(fb/ab)+tx+te(fb/ab)

- legrövidebb kérés-végrehajtás befejezése: tx+te(fb/ab)+tf

- leghosszabb kérés-végrehajtás befejezése: tr(fb/ab)+tx+te(fb/ab)+tf

Minimális feltételek

 

Személyi

 

- szakasz-, századparancsnok, XO, JFO, vagy általuk megjelölt személyek

- FDC személyzete

- bírók

 

Tárgyi

 

- PMR446 rádió

- légkürt

- rácsozott térkép

- FDD

 

Végrehajtás rövid leírása

 

1. kérelmező személy a térképen meghatározott rácspontok alapján rádión közli FDC-vel a tűz helyének koordinátáját, valamint a tűzcsapás módját,

2. amennyiben lehetőség van a tűzcsapás kiváltására (van légi, tüzérségi csapásmérő erő készenlétben), az közli a megadott rácspontot a tűzcsapás helyszínén lévő bírónak,

3. a tűzcsapás módjának és csapás indításának távolsága függvényében meghatározott időhatáron belül a bírónak meg kell határoznia a csapás pontos helyét a helyszínen, de azt közvetlenül nem közelíti meg,

4. a becsapódás időpontjában a bíró hangjelzéssel jelzi a becsapódást, majd jelzi a csapás helyén lévő játékosokkal a státuszuk megváltozását.

 

Kép

Korlátozások

 

- A csapásmérő erőknek újratöltési időt kell meghatározni, amely időintervallum alatt minden csapásmérési kérést el kell utasítani!

- Csapásmérés ideje alatt minden csapásmérési kérést el kell utasítani!

- A nem a protokoll szerinti kérést el kell utasítani!

- Bázisokra és azok 2 récsponton belüli távolságára csapást mérni tilos!

- A csapásmérés időtartama minden esetben 20 s!

- Csak a kijelölt személyek adhatnak kérést FDC-nek!

- A csapásmérés ideje alatt a bírónak folyamatos hangjelzéssel kell jelezni a csapásmérés időtartamát!

- A tűzcsapás mérete maximálisan 1 rács lehet!

- A csapás ideje alatt minden rácsban lévő játékos találatot szenved!

- "Tűz"-parancs kiadása után a tűzcsapást már nem lehet negligálni!

- Meghatározható a lőszer javadalmazás.

 

Rádióforgalmazási protokoll

 

JFO hívójele: X-Ray 1

FDC hívójele: Falcon

sfb: 12 000 m

trfb: 180 s

 

X-Ray 1 tüzérségi tüzet kér Falcon-tól az F4-es rácspontra.

 

Kérés

 

X-Ray 1 (T+0): Falcon, itt X-Ray 1! Tüzérségi tüzet kérek F4-re! (tx indul)

Kérés elutasítása

 

trfb=80

 

Falcon (T+2): X-Ray 1, itt Falcon! Elutasítva! Kérése legközelebb 80 másodperc múlva.

X-Ray 1 (T+4): Nyugtáztam! Vége!

Falcon (T+82): Itt Falcon! Tüzérség tüzelésre kész! Ismétlem; tüzérség tüzelésre kész! Vége!

 

Kérés végrehajtása

 

trfb=0

 

Falcon (T+2): Itt Falcon! Tüzérségi tűz F4-re!

X-Ray 1 (T+6): Megerősítem!

Falcon (T+8): Itt Falcon! Tűz F4-re. Ismétlem! Tűz F4-re. (trfb indul)

Bíró (T+12): Vettem! Tűz F4-re.

Falcon (T+14): Megerősítem!

Falcon (T+31): Figyelem! Becsapódás F4-en.

Falcon (T+51): Figyelem! EOM F4-en.

Falcon (T+188): Itt Falcon! Tüzérség tüzelésre kész! Ismétlem; tüzérség tüzelésre kész! Vége!

 

Dokumentálás

 

Minden tűzcsapás-kérést és végrehajtást az FDC-nél dokumentálni kell az FDD-be! Az elutasítást nem kell dokumentálni!

 

A dokumentációnak tartalmaznia kell;

- fejlécben a tűzcsapás dátumát, FDC személyzetét, PMR csatorna, térképszelvény,

- a kérés időpontját (óóppmm),

- kérelmező hívókódja (max. 10 karakter szöveg),

- csapás módja (A/F),

- tüzelés időpontja (óóppmm),

- tűz helye (rácspont).

 

Irodalomjegyzék

 

SWEET, FRANK W.: The Evolution of Indirect Fire. Backintyme, 2000

 

Függelék

 

Fire Direction Documentation

 

Rövidítések jegyzéke

 

Idegen nyelvű rövidítések:

 

AB: Air Base

EOM: End Of Mission

FB: Fire Base

FDD: Fire Direction Documentation

FDC: Fire Direction Center

JFO: Joint Fires Observer

MS: Microsoft

PMR446: Personal Mobile Radio

T: Time

XO: Executive Officer

 

Magyar nyelvű rövidítések:

 

km: kilóméter

m: méter

s: másodperc

óóppmm: óra, perc, másodperc